Όροι χρήσης


Ο δικτυακός τόπος «www.kosmos-kos.com» αποτελεί μία προσφορά της εταιρείας «Ε. Καναβάκης - Τ. Χίλτουνεν ΟΕ» στον δικτυακό επισκέπτη για την ενημέρωσή του σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων «Kosmos».

Οι παρεχόμενες πληροφορίες, ενημερώσεις, δημοσιεύσεις και υποδείγματα κάθε μορφής, παρέχονται εντελώς δωρεάν, είναι ενημερωτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Ο ιστότοπος ενημερώνει τον επισκέπτη, χωρίς να προδιαγράφει συγκεκριμένη πορεία δράσης και χωρίς να παρέχει πληροφορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο επισκέπτης του ιστοτόπου μπορεί να επισκέπτεται τις σελίδες και να αναπαράγει αντίγραφα, εκτυπώνοντάς τα, ή αποθηκεύοντάς τα στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Δύναται να τα διαθέτει για προσωπική του χρήση, ή σε άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ένδειξη της προέλευσής τους.

Η δημιουργία συνδέσμων προς τον δικτυακό τόπο επιτρέπεται με δική σας επιλογή και ευθύνη, απαγορεύεται, όμως, η τροποποίηση των περιεχομένων του, η αναδιάταξη, η αναδόμηση, αρχείων, σελίδων, πληροφοριών και άλλων στοιχείων του.

Ο ιστότοπος συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά, που αποστέλλονται μέσα από τις σχετικές φόρμες επικοινωνίας ή/και ζήτησης για κράτηση με ευθύνη και επιλογή του επισκέπτη του επιτρέπουν να επικοινωνήσει με την εταιρεία. Αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και χρησιμοποιούνται μόνο για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας ή/και πιθανής ζήτησης μεταξύ επισκέπτη και της εταιρείας και δεν έχουν σκοπό την καθ οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, ή εκμετάλλευση.

Η ύπαρξη δεσμών με άλλους ιστοτόπους, ή ιστοσελίδες, υφίσταται στα πλαίσια παροχής της «μηχανής αυτόματης αναζήτησης» από την Google. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ή πληροφορίες, από τους ιστοτόπους αυτούς, ή ιστοσελίδες, δεν ελέγχονται, ως προς το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των, από τον παρόντα ιστότοτο. Ευθύνονται αποκλειστικά οι υπεύθυνοι των ιστοσελίδων αυτών.

Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης από τις επιλογές και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που επισκέπτεται και την χρήση αυτών.

Ο επισκέπτης αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή χρήση των παρεχομένων πληροφοριών.

Μοιραστείτε το!

400 Αυτοκίνητα

Εξερευνήστε τη Κω με άνεση και αξιοπιστία

Η εταιρεία μας διαθέτει στη Κω ένα στόλο σχεδόν 400 αυτοκινήτων όλων των τύπων και κατηγοριών καλύπτοντας οποιαδήποτε ανάγκη σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

35 Άτομα

Φιλικό και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό

Πάντα στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει, το φιλικό προσωπικό της εταιρείας μας είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες έτοιμοι να ικανοποιήσουν κάθε σας ανάγκη ενοικίασης αυτοκινήτου στη Κω.